مراکز انجام عمل های جراحی

دی کلینیک حضرت معصومه:

مشهد - بلوار وکیل آباد - وکیل آباد ۹ - نبش مدرس ۱ ( نقشه)

* برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

دی کلینیک مشهد دی کلینیک مشهد

بیمارستان رضوی:

مشهد - بزرگراه آزادی - بعد از پل قائم ( نقشه)

* برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

بیمارستان رضوی - مشهد بیمارستان رضوی - مشهد بیمارستان رضوی - مشهد

بیمارستان سینا:

مشهد - خیابان رازی شرقی - بیمارستان و زایشگاه سینا ( نقشه)

* برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

بیمارستان سینا - مشهد بیمارستان سینا - مشهد بیمارستان سینا - مشهد

بیمارستان امام رضا:

مشهد - خیابان ابن سینا - میدان امام رضا ( نقشه)

بیمارستان قائم:

مشهد - میدان دکتر شریعتی (تقی آباد) - خیابان احمدآباد ( نقشه)

language